Redaktionen

Redaktør:
 
Jan Simmen
Tlf. 22 13 07 14 / 64 40 19 56
E-mail: redaktion@danskekirkegaarde.dk
 
Redaktion:

Nyt forfatterbillede-Lene Halkjær JensenLene Halkjær Jensen
Tlf. 26 24 72 28
E-mail: lene.bladet@mail.dk

 
Mikkel Dalsby 1Mikkel Dalsby, Gladsaxe Kirkegård
E-mail: md@gkgd.dk
 
 
Anders Beck LarsenAnders Beck Larsen, Nyborg Kirkegårde
E-mail: anders@nyborg-kirkegaarde.dk 
 
 
Hanne GerkenHanne Ertbølle Gerken, Ribe Kirkegårde
Mail: hg@ribekirkegaard.dk
 
            
Annee Katrine BondeAnnee Katrine Bonde, Sønderholm Kirkegård
Mail: graveren@soenderholm-frejlev.dk 
 
kristine
 Kristine Essendrop Schjødte, Ringe Kirkegård
 Mail: kirkegaardsleder@ringekirke.dk
 
 
 
Sekretariat:
Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
Springbakken 1, 9230 Svenstrup J.
Tlf: 60 53 59 00
E-mail: kontor@danskekirkegaarde.dk
 
Layout og tryk:
Jello ApS
Ved Damhussøen 10, 2720 Vanløse
E-mail: da@jello.dk
 
Redaktionelt stof og annoncer til Tidsskriftet KIRKEGÅRDEN sendes til redaktion@danskekirkegaarde.dk