Deadlines

I 2024 udgives bladet efter flg. plan:

Nummer Deadline Omdeling ca.
1 15. januar Ultimo februar
2 20. marts Ultimo april
3 20. maj Ultimo juni
4 20. juli Ultimo august
5 15. september Ultimo oktober
6 15. november Ultimo december