Om FDK

FDK´s formål er at samle lederne af danske kirkegårde, for derved at arbejde for fagets fremme og standens anseelse ved afholdelse af faglige møder, kurser samt udveksling af erfaringer.

Derudover skal foreningen yde rådgivning i spørgsmål vedrørende drift af kirkegårde og om kirkegårdenes lederstillinger.

Vi har ca. 200 medlemer. Et medlemsskab hos FDK tilbyder løbende fagudvidende kurser, juridisk bistand mv. Derudover modtager alle medlemmer gratis FDK og DKL's tidsskrift "Kirkegården" om kirkegårde og kirkegårdskultur 6 gange om året. Læs mere om tidsskriftet Kirkegården.

Har du spørgsmål eller ønsker at melde dig ind i FDK kan du kontake os her: kontor@danskekirkegaarde.dk