Bestyrelsen

Bestyrelsen Opgaver
Rikke Nørulf
Silkeborg Kirkegård
fdk-kontor@protonmail.com
Tlf.: 26716519

Konstitueret formand, ledelsen af FDK´s bestyrelse, 
overenskomstforhandlingerne, FDK´s respektive kontakt til Kirkeministeriet,
CO10 og FDK´s repræsentative ansigt udadtil, besvarer spørgsmål om tjenstlige sager.

FDK´s arkiv, årsmødekoordinator, turudvalg, ad-hoc opgaver.

John W. Hinze 
Brønderslev Kirkegård kontor@danskekirkegaarde.dk
Tlf.: 60535900

Kasserer. Ansvar for sekretariatet. 
Tommy Nilsson
Hvidovre kirkegårde
tn@fkih.dk
Tlf.: 23453556
Kursusleder, kontakt til annoncører i bladet Kirkegården.
Jesper Sjøberg Larsen
Glostrup Kirkegårde
jl@glostrupkirkegaarde.dk
Tlf.: 43613310
Bestyrelsesmedlem, FDK's representant i udvalget for kirkegårdskonferencen, FDK´s repræsentant i PartnerLandskab, ad-hoc opgaver. 
Trine Klink Raunkjær,
Viby J. kirkegård
tkr@vibykirke.dk
Tlf.: 86141879
Bestyrelsesmedlem, sekretær, FDK's representant i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, kursusleder, ad-hoc opgaver, 
Søren Trab Christensen
Nykøbing Mors kirkegård
nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk
Tlf.: 97720864
Bestyrelsesmedlem, FDK's repræsentant i Folkekirkens brancheudvalg, ad-hoc opgaver.

 

Medlemmer med specialopgaver for foreningen
Kaj Beck Hansen
Sønderborg Østre Kirkegård
kaj@christianskirken.net
Tlf.: 74423656
Suppleant til FDK´s bestyrelse
Dick Kreinøe
Tlf.: 39677008
Revisor for FDK
Tommy Christensen
Tlf.: 62210533
Revisor for FDK
Christian Spure Hansen
Nivå og Karlebo kirkegårde
Revisor suppleant
Anders Beck Larsen
Nyborg Kirkegårde
Revisor suppleant