Bestyrelsen

Bestyrelse adresser Opgaver
Jens Zorn Thorsen
Vejle Kirkegårde 
Tlf.: 29418691

 

Formand, ledelsen af FDK´s bestyrelse, 
overenskomstforhandlingerne, FDK´s respektive kontakt til Kirkeministeriet,
CO10 og FDK´s repræsentative ansigt udadtil, besvarer spørgsmål om tjenstlige sager.
John W. Hinze 
Brønderslev Kirkegård kontor@danskekirkegaarde.dk
Tlf.: 60535900

Kasserer. Ansvar for sekretariatet, FDK´s hjemmeside og kartotek, opsøger nye medlemmer, FDK's repræsentant i udvalget for kirkegårdskonferencen.
Uffe Strandberg Larsen
Taastrup Nykirke kirkegård
uffe@taastrupnykirke.dk
Tlf.: 70100216 / 30787950
Kursusleder, FDK's repræsentant i diverse IT-udvalg under KM, ad-hoc opgaver. 
Jesper Sjøberg Larsen
Glostrup Kirkegårde
jl@glostrupkirkegaarde.dk
Tlf.: 43613310
Bestyrelsesmedlem, FDK's representant i udvalget for kirkegårdskonferencen, FDK´s repræsentant i PartnerLandskab, ad-hoc opgaver. 
Rikke Nørulf
Brande kirkegårde
brandekirkegaarde@mail.dk
Tlf.: 97180240
Næstformand, FDK´s arkiv, årsmødekoordinator, turudvalg, ad-hoc opgaver.
Trine Klink Raunkjær,
Viby J. kirkegård
tkr@vibykirke.dk
Tlf.: 86141879
Bestyrelsesmedlem, sekretær, FDK's representant i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd, kursusleder, ad-hoc opgaver, 
Søren Trab Christensen
Nykøbing Mors kirkegård
nykoebing-m-kirkegaard@mail.dk
Tlf.: 97720864
Bestyrelsesmedlem, FDK's repræsentant i Folkekirkens brancheudvalg, ad-hoc opgaver.

 

Medlemmer med specialopgaver for foreningen
Dick Kreinøe,
Gladsaxe Kirkegård
dk@gladsaxekirkegaard.dk
Tlf.: 39677008
Revisor for FDK
Kaj Beck Hansen
Sønderborg Østre Kirkegård
kaj@christianskirken.net
Tlf.: 74423656
Suppleant til FDK´s bestyrelse
Tommy Christensen
Svendborg kirkegårde
Tlf.: 62210533
Revisor for FDK
Christian Spure Hansen
Nivå og Karlebo kirkegårde
Tlf.: 49147121
Revisor suppleant
Tommy Nilsson
Hvidovre kirkegårde
tn@fkih.dk
Tlf.: 23453556
Kursusleder, kontakt til annoncører i bladet Kirkegården, suppleant til FDK´s bestyrelse.