PFA Helbredssikring

Som medlem af Foreningen af Danske Kirkegårdsledere kan du tegne en Helbredssikring igennem PFA. Helbredsikringen koster 100 kr. om måneden og 110 kr. for ægtefælle/samlever. Priserne er garanteret til og med den 31. december 2025.

For at tilmelde dig skal du udfylde tilmeldingsskemaet og sende det til Foreningen af Danske Kirkegårdsledere, Sekretariatet, Springbakken 1
9230 Svenstrup J.

Dovnload tilmeldingsskemaet her

PFA Helbredssikring er en sundhedsforsikring, der blandt andet giver dig mulighed for at blive behandlet hurtigt på privathospitaler, -klinikker og hos speciallæger.

Hvis du har smerter, bliver syg eller kommer til skade, så har du mulighed for at få hurtig hjælp med at komme i gang med undersøgelse og behandling via PFA Helbredssikring.

Sådan gør du, hvis du får brug for sundhedsforsikringen
 • Kontakt din læge, da du skal have en henvisning eller anbefaling fra din læge, inden du kan blive henvist til undersøgelse eller behandling.*
 • Ring til PFA på 70 24 50 01 for godkendelse af behandling.
 • Du kan selv vælge behandler, hvis du har fået godkendt behandling hos kiropraktor, fysioterapeut, zoneterapeut eller akupunktør.
 • Ved øvrig behandling eller undersøgelse vil du blive anvist til et behandlingssted inden for PFA’s kvalitetssikrede netværk.
 • Efter behandlingen afregner PFA direkte med behandlingsstedet.

* Hvis du har brug for en psykolog i forbindelse med symptomer på stress eller behandling hos en kiropraktor, er det ikke nødvendigt med en lægehenvisning.

PFA Helbredssikring dækker følgende:
 • Undersøgelse, behandling, operation, samt efterkontrol ved speciallæger, privatklinikker og -hospitaler
 • Genoptræning
 • Rekreation
 • Medicin
 • Kiropraktor og fysioterapeut
 • Diætist
 • Akupunktur og zoneterapi
 • Psykiater
 • Psykolog, herunder akut krisehjælp
 • Afvænning af misbrug af alkohol, medicin og andre rusmidler
 • Midlertidig hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske
 • Second opinion hos ny speciallæge
Få hurtig hjælp ved symptomer på stress
Hvis du oplever symptomer på stress, er det en god idé at søge hjælp. Jo hurtigere du kommer i behandling, des større sandsynlighed er der for, at omfanget bliver begrænset. Du behøver derfor ingen lægehenvisning, du skal blot kontakte PFA, så henviser vi dig til en erhvervsrettet psykolog med speciale i stress. Forløbet kan eventuelt udvides med 3-partssamtaler, hvor du sammen med din psykolog deltager i et møde med din arbejdsgiver om det videre forløb.
 
PFA Helbredssikring til dig og din familie

Dine børn er automatisk omfattet af din Helbredssikring, frem til de fylder 24 år, og har dermed samme gode muligheder for undersøgelse og behandling.

Din ægtefælle eller samlever kan også købe en PFA Helbredssikring til en fordelagtig pris. Din partners Helbredssikring betales en gang om året via Betalingsservice og kan ikke trækkes fra på selvangivelsen.

Du skal være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og eventuelle følgesygdomme først bliver dækket seks måneder efter oprettelsen af din partners Helbredssikring. Du kan få en tilmeldingsblanket ved at ringe til vores rådgivningscenter på 70 12 50 00.

Hvad dækker Helbredssikringen ikke?
Du kan læse mere om, hvordan du er dækket i dine vilkår på mitpfa.dk. Her kan du læse, at PFA Helbredssikring eksempelvis ikke dækker:
 • Kosmetiske operationer
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater eller tandbehandling
 • Behandling af barnløshed samt følger af graviditet og fødsel
 • Akutbehandling (fx vagtlæge eller skadestue)

Du kan benytte dig af mulighederne for undersøgelse, behandling osv. allerede fra den dag, du bliver omfattet af Helbredssikringen, dog skal behovet for behandlingen være opstået i forsikringstiden. Hvis du har tilmeldt dig en frivillig Helbredssikring, skal du være opmærksom på, at eksisterende sygdomme og eventuelle følgesygdomme først bliver dækket seks måneder efter, at du har tilmeldt dig.

Læs mere på PFA