Kirkegårdsleder søges til Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Vores nuværende kirkegårdsleder har valgt at gå på pension. En stilling som kirkegårdsleder ved Silkeborg Kirkegårde og Krematorium er derfor ledig pr. 1. november 2020 eller snarest muligt herefter. Stillingen er en tjenestemandsstilling.

Silkeborg Kirkegårde og Krematorium ejes af Mariehøj og Silkeborg Sogne i fællesskab via en bestyrelse. Kirkegården består af den historiske Østre kirkegård samt en nutidig Vestre Kirkegård med kapel samt en skovkirkegård, i alt ca. 8 Ha. Krematoriet har ca. 1500 kremeringer pr. år. På Vestre Kirkegård har vi kontor- og mandskabsfaciliteter. Vi løser desuden grønne opgaver i mindre omfang omkring Silkeborg Kirke og ved én af Silkeborg Sogns præsteboliger.

I Bestyrelsen for Silkeborg Kirkegårde er det et ønske at række ud til vores omverden. Vi vil gerne være en del af hverdagslivet for borgerne i Silkeborg og arbejder derfor løbende på at udvilke vores samarbejde med foreninger, skoletjeneste og andre aktører om forskellige aktiviteter, f.eks. Kirkegårdscafé, Fortællegyngen, 4. maj-arrangement og Allehelgen.

Vi søger en kirkegårdsleder med stærke sociale kompetencer og æstetisk sans, der kan bidrage til den fortsatte udvikling af kirkegården, udvikle arbejdsgange og metoder med blik for løbende optimering af drift. Du skal ligeledes sikre det gode arbejdsmiljø og bevare og udvikle en attraktiv arbejdsplads.

Profil

 • Du er uddannet hortonom, landskabsarkitekt, landskabsingeniør eller lignende og har solidt kendskab til drift af kirkegård samt kendskab til krematoriedrift.
 • Du er optaget af ledelse som faglig disciplin og kan sikre et godt samarbejde med personalet og andre aktører med forskellige faglige kompetencer og personligheder og du har lyst til at udvikle arbejdspladsens faglige og sociale miljø.
 • Du har æstetisk sans og interesse for det grønne område.
 • Du er loyal over for Folkekirken som kirkegården er en del af.
 • Du vægter kundeservice højt, er empatisk af natur, møder andre mennesker med åbenhed og har en tydelig og anerkendende ledelsesstil.
 • Du kan arbejde strategisk, selvstændigt og struktureret og er dygtig til at prioritere, planlægge og følge op.
 • Du har et solidt kendskab til IT og er daglig bruger af Brandsoft, word, excel, pivottabeller, Qgis, temakort eller tilsvarende.
 • Du har et indgående kendskab til økonomi, budgetter og regnskab.
 • Du formulerer dig godt i både skrift og tale og er dygtig til at formidle talmateriale.

Vi tilbyder

 • En kirkegård kendetegnet ved stor mangfoldighed af gravstedstyper
 • En spændende stilling hvor ledelse, administration og planlægning er en central del af opgaven i samarbejde med souschefen
 • En engageret bestyrelse på 6 personer der i samarbejde med ledelsen lægger de store linjer
 • Stor variation i opgaver og fleksible arbejdstider
 • Et dyrnamisk samarbejde med mange forskellige aktører i Silkeborg Provsti og Kommune
 • Mulighed for at sætte dit eget præg på opgaveløsninger inden for de lovmæssige rammer
 • En personalegruppe på 15 medarbejdere, der er åbne og nysgerrige over for forandringer

Stillingen er indplaceret i lønramme 35 (skalatrin 48) med et særligt ikke pensionsgivende tillæg på 29.900 kr. (årligt grundbeløb 31.3.12) jf. Cirkulære om tjenestemandsansatte kirkefunktionærer og aftale med CO 10. Lønvikår findes på www.folkekirkenspersonale.dk.

Kirkegårdslederen ansættes af bestyrelsen for Kirkegården. Du vil blive bedt om at oplyse referencer. Du skal have gyldigt kørekort B og vi indhenter straffeattest

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Bestyrelsesformand Inge Kallestrup, tlf. 20 42 13 66 eller næstformand Henning Graugaard Nielsen, tlf. 61 33  01 23.

Ansøgningen og CV med relevante bilag sendes til Personalekonsulent Tina Nielsen på e-mail: tni@km.dk

Ansøgningen skal være kirkegårdsbestyrelsen i hænde senest den 4. september 2020.

Ansættelsessamtaler i første runde finder sted i Silkeborg d. 17. og 18. september 2020.

Kandidater, der går videre til anden rundes samtaler skal gennemføre en personprofilanalyse og færdighedstests 21. eller 22. september 2020 i Århus.

Der afholdes yderligere samtaler i Silkeborg d. 25. september.2020.

Se mere om Silkeborg Kirkegårde og Krematorium på www.skk.dk