Temadage

ER DU KLAR TIL DEN NYE FERIELOV?
med juridisk chef og advokat Rami Christian Sørensen
specialist i ansættelses- og arbejdsret gennem 25 år

Indhold:

  • Ny ferielov med markante ændringer i bl.a. regler for optjening og afvikling
  • Samtidighedsferie
  • Nyt ferie år og ferieafholdelsesperiode
  • Grundigt kendskab til den nye ferielovs opbygning og indhold
  • Overgangsperiode fra gammel ferielov til ny ferielov
  • Gennemgang af de komplicerede regler vedr. overgangsperioden, herunder indberetning/indbetaling til nyoprettet fond, der skal administrere indefrosne feriemidler
  • Nye indberetningsfrister

Praktiske oplysninger:

Den 11. juni 2019 kl. 10.00 til kl. 15.00 inklusive frokost
Hotel Fredericia, Vestre Ringvej 96,7000 Fredericia

Vær opmærksom på at ved parkering på hotellets parkeringsplads skal du registrere din bil i receptionen ved ankomst.

Pris: 895,- kr. inkl. moms.

Tilmeldingsfrist: tirsdag den 30. april 2019

Har du et spørgsmål, så kan du kontakte vores kursusleder Uffe Strandberg Larsen på kursus@danskekirkegaarde.dk eller på telefon: 30 78 79 50

 

Tilmeldingsblanket

Bemærk der skal udfyldes et skema pr. person som ønsker at deltage.

Kirkegård/Kirke/Andet:
Adresse:
Post nr.:
By:
Navn:
Email:
Evt. bemærkninger: