Kirkegårdsleder søges til Vinderød Kirkegård

Kirkegårdsleder til Vinderød Kirkegård – fantastisk beliggenhed ved Arresø.
Kan du lide at arbejde på en smuk arbejdsplads - og få jord under neglene i det daglige– og kan du sikre dens fortsatte udvikling som en af de smukkeste? Vinderød Kirkegård ligger i Frederiksværk-Vinderød sogn, som har to kirker og et kirkegårdskapel. Vinderød Kirkegård er på ca. 32.000 m2, og der er 5-8 medarbejdere - heraf en administrativ medarbejder, som varetager GIAS og kirkekassens regnskab.
 
Stillingen er tjenestemandslignende fuldtidsstilling klassificeret i lønramme 31. Kirkegårdslederen er ansvarlig for drift, ren-og vedligehold af såvel kirkegård som de tilhørende bygninger og maskiner. Kirkegårdslederen skal være indstillet på at tage del i det praktiske arbejde på kirkegården efter behov.
 
Vi søger en person med følgende kvalifikationer:
 • Dygtig og engageret hortonom eller anden tilsvarende uddannelse godkendt af Kirkeministeriet.
 • Dokumenteret erfaring med personaleledelse og –pleje.
 • Gode samarbejdsevner.
 • Erfaring i økonomistyring og udarbejdelse af budgetter.
 • Gode IT-kundskaber.
 • Erfaring med kirkegårdsadministration.
 • Gode evner til at formulere sig og fokus på positiv kommunikation både internt og eksternt.
 • Fokus på professionel og venlig service af kirkegårdens brugere.
Vi kan tilbyde:
 • Et sogn med vilje til samarbejde og godt arbejdsklima.
 • Meget smuk kirkegård med skøn beliggenhed.
 • Indarbejdelse af ny spændende udviklingsplan for kirkegården – dette vil strække sig over de kommende år.
 • Et velfungerende og engageret menighedsråd med fokus på udvikling.
 • Ny og flot sognegård med rammer til udvikling af fællesskabet i sognet.
 • Dygtige og positive kolleger.
Frederiksværk-Vinderød Sogn har en tostrenget struktur, hvor Kirkegården og Kirkekontoret har hver sin daglige leder. Der forudsættes et nært samarbejde mellem de daglige ledere om både ledelsesmæssige og praktiske opgaver, så koordineringen og helheden på tværs sikres.
Du er velkommen til at kontakte Kirke- og Kirkegårdsudvalgsformand Svend-Erik Nielsen 5363 5507 eller Menighedsrådsformand Per Løth tlf. 2122 2199 for uddybende oplysninger om stillingen og se også www.frederiksvaerk-vinderoed.dk
 
Ansøgning med bilag som eksamensbevis, dokumentation for tidligere ansættelse m.m. sendes i mail til aju@km.dk. Bemærk at der vil blive indhentet referencer.
 
Ansøgningsfrist 08. marts 2018.
Samtaler forventes afholdt i uge 11 og 12.