Grøndalslund Kirke, Rødovre søger Kirkegårdsleder

Grøndalslund Sogn søger en kirkegårdsleder med evne og lyst til at lede, samarbejde og skabe en god hverdag for kirkegårdens ansatte. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt, gerne 1. juni 2018, men vi venter gerne på den rette.

Du er ansvarlig for drift og vedligeholdelse af kirkegårdens anlæg. Du varetager den daglige administrative ledelse af kirkegården. Du tilrettelægger og gennemfører medarbejdersamtaler, planlægning af kurser og efteruddannelse, ferieplanlægning og andre personalemæssige opgaver. Du varetager i samarbejde med KAM www.kirkeadministration.dk regnskaber for kirkegården.

Stillingen er en tjenestemandsstilling på 37 timer pr. uge. Bemærk, at der for tjenestemænd i folkekirken ikke er fastsat nogen højeste tjenestetid. Normal arbejdstid er mandag til fredag, men der kan forekomme arbejde uden for normal arbejdstid (deltagelse i menighedsrådsmøde etc.).

Vi forventer, at du:
• har erfaring som kirkegårdsleder eller anden tilsvarende ledelses- og personaleerfaring i folkekirkeligt regi
• har en uddannelse som hortonom, landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog eller anlægsgartner, der har tilegnet sig kurser med økonomi, ledelse og planlægning
• har erfaring med administration, regnskab og relevante it-systemer
• har evner og forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation
• har ledelsesmæssig pondus
• er visionær og udviklingsorienteret i en løbende forandringsproces
• har overblik og er god til at kommunikere og eksekvere beslutninger
• kan skabe og vedligeholde tillidsfulde relationer til både medarbejdere og menighedsråd
• er empatisk, analytisk og løsningsorienteret
• har ambitioner for kirkegårdens udvikling, herunder kirkegårdsparken
• er motiveret for at arbejde med konceptet Grøn kirke
• er motiveret for at styrke samarbejdet mellem kirke og kirkegård med henblik på at støtte og bevare folkekirkens identitet og den kristne kultur.
• leder arbejdsmiljøorganisationen i samarbejde med arbejdsmiljøudvalget.

Vi tilbyder:
• en engageret medarbejdergruppe på 15 ansatte og 2 præster
• en aktiv menighed med deltagelse af frivillige
• et sogn, der værdsætter et åbent og udadvendt samarbejde
• et engageret menighedsråd, der er udviklingsorienteret og gerne uddelegerer ansvar
• plads til faglig og personlig udvikling.

Ansættelsesområdet er folkekirken, og arbejdsstedet er Grøndalslund Kirkegård, Schweizerdalsvej 50, 2610 Rødovre. Grøndalslund Sogn er et relativt ungt sogn fra 1958, hvor sognet blev udskilt fra Rødovre Sogn. Kirkegården er taget i brug i 1951. Kirkegården servicerer hele Rødovre Kommune, idet Islev og Hendriksholm Sogne ikke har kirkegårde. Også borgere i det vestlige Vanløse føler tilknytning til kirkegården.

Sognet råder over et samlet areal på ca. 120.000 m2, heraf ca. 60.000 m2 kirkegård, ca. 40.000 m2 kirkegårdspark, kirkegårdskontor med materielgård, kirke og sognegård, 2 embedsboliger og 1 udlejningsbolig. Menighedsrådet ønsker, at sognets arealer drives og udvikles med størst mulig hensyntagen til miljø- og energibelastning samt at fastholde kirkegården som et sted, hvor alle kan komme og finde ro og skønhed.

Stillingen er en tjenestemandsstilling og er klassificeret i lønramme 32 for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. Indplacering i lønrammen vil ske efter anciennitet. Lønnen udgør p.t. mellem 31.728,00 kr. og 33.163,42 kr. pr. måned alt efter anciennitet.
Ansættelsen finder sted på prøve efter bestemmelserne i Finansministeriets bekendtgørelse: ”Om ansættelse som tjenestemand på prøve i staten med senere varig ansættelse for øje”.

Der indhentes straffeattest, børneattest, og ansøgeren må påregne, at der indhentes referencer.
Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte menighedsrådets kontaktperson, Anette Munk, tlf. 24 27 70 72 eller formanden for kirkegårdsudvalget, Karsten Køllund, tlf. 20 98 88 25. Der henvises endvidere til www.Groendalslundkirke.dk og www.sogn.dk/Groendalslund/.

Ansøgning med relevante bilag sendes elektronisk til Grøndalslund Kirke på 7138fortrolig@sogn.dk senest tirsdag den 3. april 2018 kl. 12.
Ansættelsessamtale forventes gennemført i to runder.
Første runde forventes gennemført torsdag den 12. april og fredag den 13. april 2018.
Anden runde forventes gennemført mandag den 23. april med indlagt personlighedstest.