Nyheder

nov 24, 2017

Praktikpladser til SLING og HOPI

Praktikpladser søges til Have- og parkingeniør og Skov- og landskabsingeniør.

Kære praktikværter.

Så er det tid til at begynde planlægningen af virksomhedspraktikken for årgang 20, der skal i praktik i efteråret 2018.
Der er 49 studerende på SLing 20 og 31 studerende på Hopi 20.
 
For begge uddannelser er der mulighed for en periode, som strækker sig over perioden fra uge 36 til og med uge 15-16 året efter med mulighed for frivillig forlængelse helt frem til sommerferien.
 
Der er også på begge uddannelser mulighed for at todele praktikken, således at 1. praktikperiode ligger på 3. uddannelsesår fra uge 36 til og med uge 4 året efter.
2. praktikperiode ligger på 4. uddannelsesår i uge 6 til og med uge 25 – under dette 2. praktikophold skrives normalt bachelorprojekt i praktikvirksomheden.
De to praktikperioder kan gennemføres på samme praktiksted eller på to forskellige praktiksteder.
 
Der er andre kombinationsmuligheder, hvor 2. praktikophold eksempelvis kan ligge på 3. år i direkte forlængelse af 1. praktikophold – her vil det i sagens natur altid være to forskellige praktiksteder, der er tale om. 2. praktikophold kan så være 10 eller 20 uger.
 
Al virksomhedspraktik er for begge uddannelser fuldt SU-financieret.

Denne skrivelse skulle gerne finde vej til så mange potentielle praktikværter som muligt. Hvis andre personer i jeres organisation bør orienteres, fordi denne mail ikke har ramt helt rigtigt, vil jeg derfor bede jer om at videresende skrivelsen til disse personer til orientering.
 

Hvad gør virksomheden for at få en studerende i praktik?
 
I opfordres til at udarbejde og indsende en praktikannonce, hvor virksomheden og dens opgaver beskrives.
 
Herudover er det en god ide at anføre, hvad der kan tilbydes, og hvad der kræves af den studerende.
Det er også en god ide at anføre praktiske ting som fx mulighed for lejebolig i nærområdet, kørselsgodtgørelse mv.
Det må meget gerne fremgå tydeligt af annoncen, om den er specielt adresseret til den ene uddannelse eller til begge.
 
Annoncen sendes via e-mail til pcj@ign.ku.dk, helst inden 15. januar 2018. Annoncerne offentliggøres på www.skovskolepraktik.dk.
 
Der vil igen i år blive arrangeret praktikværtaften tirsdag den 6. februar 2018 på Skovskolen i Nødebo, hvor der vil være mulighed for at informere om og gøre ekstra reklame for virksomheden og samtidig møde de studerende.
SLing 21 og Hopi 21, som skal i praktik fra efteråret 2019, vil også blive inviteret til dette arrangement, så der er mulighed for at snakke praktik flere år ud i fremtiden. Herudover vil arrangementet også omfatte vores Natur- og kulturformidlerstuderende, som har et halvt års praktik i deres 3-årige professionsbacheloruddannelse.
 
Starttidspunktet for selve arrangementet bliver kl. 1900 i vores nye klassebygning (bygning 32, se kort), hvor skolen forinden som optakt til en hyggelig aften byder på en let anretning i Skovskolens Spisehus kl. 1800-1900. Arrangementet forventes at slutte ca. kl. 2200. Der vil blive reserveret et begrænset antal værelser til de af jer, der kommer langvejs fra.
 
Der vil ikke blive udsendt et egentligt program. Af praktiske årsager er en præsentation af de fremmødte praktikværter ikke mulig, så der vil lige fra starten være frit slag for snak mellem praktikværter og studerende. Der vil være mulighed for at koble sig på vores trådløse netværk, selvom vi opfordrer til almindelig dialog fremfor fine fremvisninger. Festlige, fornøjelige og opsigtsvækkende bannere, udstoppede dyr, bæverdæmninger og andet udstillingsblikfang er som altid tilladt, men tænk venligst på, at der er grænser for arealet til hver stand, og på at der måske står andre i totalt skjul bag store reklamer J
 
En liste over tilmeldte til arrangementet lægges på www.skovskolepraktik.dk.
 
Tilmelding til arrangementet er nødvendig og sendes via e-mail til pcj@ign.ku.dk senest 15. januar 2018.

Jeg håber meget, I vil tage jer tid til at åbne og læse den vedhæftede informationsskrivelse, der kort beskriver uddannelserne og specielt praktikdelen, herunder tidsplan for praktikansøgninger, samtaler og kontraktskrivning.
Der er endvidere vedhæftet uddannelsesmodeller for begge uddannelser samt en ny folder med kort over Skovskolen. 
 
 
Med venlig hilsen
 
Per Claudi Jensen
Uddannelsesadministrator
 
Københavns Universitet
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet
Skovskolen
Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
 
DIR 35 33 16 07
MOB 35 33 16 07