Kirkegårdsleder søges til Maribo Domsogn

En stilling som kirkegårdsleder ved Maribo Domsogn er ledig til besættelse pr.1. oktober 2017. Stillingen er på 37 timer.

Vi søger en dygtig og engageret faguddannet gartner, hortonom, landskabsarkitekt, jordbrugsteknolog eller anden relevant faglig uddannelse.

Ansøgeren skal have

  • erfaring med mandskabspleje
  • erfaring med arbejdsledelse
  • rutineret it-bruger og erfaring med Brandsoft/SkovboData 

Det forudsættes, at du har kørekort.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet børneattest.

Som kirkegårdsleder er du ansvarlig for kirkegårdens drift, ren- og vedligehold. Kirkegårdslederen omsætter områdets love, cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger til god praksis på kirkegården og kirkegårdens administration. Endvidere forestår kirkegårdslederen i samarbejde med menighedsrådet personalepolitiske og administrative opgaver – f.eks. driftsøkonomi, ansættelser, MUS, APV m.m.

Vi forventer at du:

  • er loyal over for folkekirkens formål og virke
  • er en positiv og dygtig sparringspartner for menighedsrådet og er indstillet på et tæt samarbejde med kirkegårdsudvalg, kontaktperson samt kirkens øvrige personale
  • kan sikre positivt arbejdsmiljø

Stillingen er en tjenestemandsstilling, og er klassificeret i lønramme 32 for tjenestemænd i staten.

Tjenestemandsansættelse vil finde sted med folkekirken som ansættelsesområde. For førstegangsansatte i tjenestemandsstilling er prøvetiden 2 år, ellers prøvetid efter aftale.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Tommy Lindebjerg Nielsen på tlf. 40140427 eller på mailadresse 7648fortrolig@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Maribo Domsogns menighedsråd på mailadresse 7648fortrolig@sogn.dk.  

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 31. juli 2017 kl. 12.  

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted uge 31.

MARIBO DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD