Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Hjemmeside 
Vestergade 100 - 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 02 44 
info@skk.dk

Kirkegårdsleder Jens Dejgaard Jensen
jdj@skk.dk 
Kirkegårdsassistent Jesper Kim Brogaard
jkb@skk.dk

Silkeborg Vestre kirkegård
Silkeborg Østre kirkegård

                                                                                                                  Silkeborg Vestre kirkegård

                                                                                                   

 

                                                                                                            Silkeborg Østre kirkegård