Rønne kirkegård og krematorium

Hjemmeside
Sønder Allé 22 - 3700 Rønne
Tlf. 56 95 38 95 - Fax 56 95 38 75
Kirkegårdsleder Lars-Jep Elleby
lj@ronnekirkegaard.dk 
kirkegårdsassistent Per Hansen

Beliggende i Bornholms Vestre provsti - København stift
Kirkegården dækker Rønne sogn, samt krematorium for hele Bornholm

                                                                                                                        Rønne Kirkegård