Kristrup Kirkegård

Hjemmeside 
Absalonsvej 2 - 8900 Randers
Tlf. 86 42 58 10 - Fax 86 42 73 16
kirkegaard@kristrupkirke.dk

Kirkegårdsleder Merethe Helbo Paludan

Beliggende i Randers-Søndre Provsti - Aarhus stift
Kristrup sogn

                                                                                                                               Kristrup  kirkegård