Hvidbjerg Kirkegård

Nørregade 23 - 7790 Thyholm
Tlf. 97 87 12 83

Kirkegårdsleder Per B. Harkjær
e-mail hvidbjergkirke@mail.dk

Beliggende i Sydthy provsti - Aalborg stift