Frederikssund Kirkegård

Ved Kirken 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 31 50 51 - Fax 47 38 79 42
kontortid 9.00-12.00 alle hverdage
kirkegaarden2@mail.tele.dk

Kirkegårdsleder Judith Margaret Pearce
kirkegaarden@mail.tele.dk

Beliggende i Frederikssund provsti - Helsingør stift
Frederikssund og Islebjerg sogne.

Frederikssund kirkegård 
                                                                                                                        Frederikssund kirkegård