Egebæksvang kirkegård

Strandvejen 336 D - 3060 Espergærde
Tlf. 49 13 39 94 - kontortid 10-12
kirkegaarden@egebaeksvangkirke.dk

Kirkegårdsleder Kim P. Petersen

Beliggende i Helsingør provsti - Helsingør stift
Egebæksvang og Mørdrup Sogne

                                                                                                              Egebæksvang kirkegård