Brovst Kirkegård

Kirkegade 75 - 9460 Brovst
Tlf. 98 23 10 71

Kirkegårdsleder Ivan Skibsted Als

Beliggende i Hanherred provsti - Aalborg stift
Brovst sogne