Ballerup Sogns kirkegårde og krematorium

Digterparken 1 - 2750 Ballerup
Tlf. 44 97 75 19 - Fax 44 65 75 02
kgd@ballerup-sogn.dk

Kirkegårdsleder Mikkel Dalsby

Beliggende i Ballerup-Ledøje provsti - Helsingør stift
Ballerup Sogn

Ballerup kirkegård - Sankt Jacobs Vej 1B - 2750 Ballerup
Skovvejens kirkegård og krematorium - Digterparken 1 - 2750 Ballerup

                                                                                                                           Skovvejens kirkegård

  

                                                                                                                      Ballerup kirkegård