Aarhus Kommunes Kirkegårde

Hjemmeside
Aarhus kommunes kirkegårde

Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C
Telefon 89 40 27 65
nm@aarhus.dk

Beliggende i Aarhus stift

Kirkegårdenes kontor
Fuldmægtig Erik Bach
Tlf. 89 40 27 60  - Mob. +45 29 20 81 58

Nordre kirkegård - Kirkegårdsvej 26 - 8000 Aarhus C.
Vestre kirkegård og krematorium - Viborgvej 47 A - 8210 Aarhus V.

                                                                                                                                 Vestre kirkegård

                                                                                                                                Vestre store kapel


                                                                                                                                 Vestre lille kapel

                                                                                                                                     Nordre kapel